THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 08/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2022

Bộ phận Tuyển dụng trường Đại học Văn Lang kính gửi quý ứng viên thông tin tuyển dụng tháng 08/2022, cụ thể:

Quý ứng viên có thể ứng tuyển thông qua hình thức gửi email trực tiếp đến địa chỉ: tuyendung@vlu.edu.vn | recruitment@vlu.edu.vn hồ sơ bao gồm:

  • Lý lịch khoa học
  • Bằng cấp cao nhất
  • Các văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ liên quan

Lưu ý: không nhận hồ sơ trực tiếp.